Dec 05

Fundacija za športnike objavlja Javni razpis za dodelitev finančne podpore- štipendije športnikom iz socialno šibkih okolij. Finančno podporo se dodeljuje obetavnim mladim športnikom med štirinajstim in osemnajstim letom ter ločeno športnikom med osemnajstim in triindvajsetim letom, ki živijo v skromnih gmotnih in socialnih razmerah.

Več informacij: Olimpijski komite Slovenije

Vlogo za dodelitev pomoči Fundacije za športnike pošljete v pisni obliki s priporočeno pošiljko na naslov:

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez
Šmartinska cesta 140
1000 Ljubljana
S pripisom: Razpis Fundacije za športnike

Rok za oddajo vloge je torek, 24.12.2019!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.